SUP – Vad är det?

StandUpPaddleboard eller SUP som det förkortas är enaktivitetsom har blivit allt mer populärrunt om i världen och speciellt i Europa och Sverige. SUPinnebär att utövaren står på en paddelbräda och använder sig av en paddel för att styra sin paddelbräda.How To Stand Up Paddle Board - SUP Basics - YouTube

Med sin smarta design som SUP brädor har, kan du ha din paddleboard i de flesta vattentyper och drag. På grund utav detta ges fler möjligheter att använda din paddleboard, beroende på vilkenvattentyp som du har din paddleboard i.

Paddleboard

Det viktigaste för SUPär att välja en relevantpaddle board. Upplevelsen skiljer sig stort medpaddleboard om du har valt enpaddelbräda som är anpassad för din SUP aktivitet.Paddleboardfinns i hårt material eller som upplåsbar. Båda varianterna av paddleboard är likvärdiga, men de har en viss skillnad i form och egenskaper. En hård paddle board är skapad för högre hastighetskompetens, är glidanpassad och är fördelaktig om du intevillblåsa upp din paddleboard varje gång och vill ut på vattnet direkt.Fördelen med en uppblåsbarpaddleboard är att den är enkel att förvara och att den är lätt att ta med och provapå nya vattendrag när du reser.

SUP – SUP Yoga

SUP finns i olika varianter och med den anpassningsbarapaddleboardstår dörrarna öppna för att paddla på nya sätt.Vad som trendar inom SUP är SUP Yoga som är yoga utförd påpaddelbräda.Träningsformen SUP Yoga är framtagen i linje med traditionell yoga och som är fokuserad på att kombinera balans och styrketräning i miljö av det lugnande vattnet stand up paddle.

PaddleStockholm

SUP är väldigt populärt i Stockholm. Gällandeutforskning av Stockholms vattendrag har det blivit vanligt att istället för att hyra kajak Stockholm runt till att ta enSUP Stockholm runt.Standup paddling är en hobby som är till för både unga och gamla och som förmedlat en kulträningsform och aktivitet att göra när det är skinande Stockholms väder.Beroende på vilken typ av vatten du än väljer ärStandUpPaddle en upplevelse som passar förallaåldrar.

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*