SUP – Vad är det?

StandUpPaddleboard eller SUP som det förkortas är enaktivitetsom har blivit allt mer populärrunt om i världen och speciellt i Europa och Sverige. SUPinnebär att utövaren står på en paddelbräda och använder sig av en paddel för att styra sin paddelbräda.How To Stand Up Paddle Board - SUP Basics - YouTube

Med sin smarta design som SUP brädor har, kan du ha din paddleboard i de flesta vattentyper och drag. På grund utav detta ges fler möjligheter att använda din paddleboard, beroende på vilkenvattentyp som du har din paddleboard i.

Paddleboard

Det viktigaste för SUPär att välja en relevantpaddle board. Upplevelsen skiljer sig stort medpaddleboard om du har valt enpaddelbräda som är anpassad för din SUP aktivitet.Paddleboardfinns i hårt material eller som upplåsbar...

Read More